тонови трайности

Трайността на тоновете се записва с нотни стойности и темпо. Нотните стойности са форми на нотните знаци, чрез които се определя относителната трайност на тоновете. Казвам относителна трайност, защото това е трайността на даден тон записан с някаква стойност (цяла, половина, четвъртина нота и т.н.), сравнен със същата или различна стойност на друг тон. Нотите се изписват със следните елементи: глава – представлява запълнен или незапълнен овал ; отвесна чертичка или бастунче – в ляво или в дясно от главата ; камшичета или знаменца – винаги в дясно от отвесната черта. Ето как се записват различните тонови трайности:

цяла нота– цяла нота – тон изписан по този начин има трайност два пъти по-голяма от тон, записан с половина нота, четири пъти по-голяма от тон записан с четвъртина нота и т.н.

половина нота– половина нота – тон изписан по този начин има трайност два пъти по-голяма от тон, записан с четвъртина нота, четири пъти по-голяма от тон записан с осмина нота и т.н.

четвъртина нота– четвъртина нота – тон изписан по този начин има трайност два пъти по-голяма от тон, записан с осмина нота, четири пъти по-голяма от тон записан с шестнадесетина нота и т.н. (ако отмерваме трайността на нотите (относително) с махове на ръката си нагоре и надолу, то четвъртината нота ще трае колкото един мах надолу и един мах нагоре – , половина нота ще трае двойно по-дълго – мах надолу и нагоремах надолу и нагоре, а цяла нота ще трае –мах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоре)

осмина нота– осмина нота – тон изписан по този начин има трайност два пъти по-голяма от тон, записан с шестнадесетина нота, четири пъти по-голяма от тон записан с тридесет и вторина нота и т.н. (ако сравним отново трайността с маховете на ръката, осмина нота ще трае само един мах надолу –мах надолумах надолу)

За изписване на тоновите трайности се използват още шестнадесетина нота, тридесет и вторина нота, шестдесет и четвъртина и сто двадесет и осмина нота – шестнадесетина нотатридесет и вторина ноташестдесет и четвъртина нотасто двадесет и осмина нота

Трайността на тон може да бъде удължена чрез точка или лигатура. Ако например цяла нота е изписана с точка след нея, нейната трайност ще се увеличи с още половината от трайността и. Или, ако трайността на една цяла нота е мах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоре, изписана като цяла нота с точка (цяла нота с точка)трайността и ще се продължи с още четири маха и общата трайност на цяла нота с точка ще бъде мах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоремах надолу и нагоре. Същото правило важи и за изписването на другите нотни трайности с точка – трайността се удължава с още половината от трайността на нотата.

Лигатурата удължава трайността на нотата с толкова, колкото е трайността на нотата с която я свързва т.е., ако четвъртина нота е свързана с лигатура с друга четвъртина нота –четвъртина нота с лигатура, то общата трайност ще бъде сбора от трайностите на две четвъртини ноти или общо –мах надолу и нагоремах надолу и нагоре– колкото трайността на половина нота.

За временно прекъсване на звученето се използват паузи. Трайността на паузата също може да бъде цяла, половина, четвъртина и т.н. пауза.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net