темпо

За записване на относителната трайност на нотите използваме различни тонови трайности. За записване на абсолютната трайност на тоновете е необходимо темпо. Темпото е бързината с която се изпълняват музикалните произведения.

Ние възприемаме едно темпо като бавно, умерено или бързо, като неволно сравняваме честотата на метричните времена с нашия пулс. Темпото се означава по два начина: с думи и с метроном. Метрономът е нещо като часовников механизъм с махало. Чрез преместване на тежест нагоре или надолу по махалото се определя колко удъра (маха) ще прави махалото за една минута. Ако настроим метронома да отброява 60 удъра в минута, ще имаме удър на всяка секунда. Всеки удър ще ни показва времето за което трябва да изпълним тон записан с четвъртина нота. След като вече знаем за колко време се изпълнява четвъртина нота ще можем да определим и трайността на тоновете записани с други трайности.

метроном


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net