записване силата на тона

Знаците с които се определя силата с която се изпълнява едно музикално произведение (или отделните му части) се наричат динамични знаци. Динамичните промени ( промените в силата на изпълнение) стават, като се съпоставя силата на изпълнение в различните части от произведението.

Изписване на различните степени на сила

estinto (естинто) – възможно най-тихо
ppp (пиано пианисимо) – най-тихо
pp (пианисимо) – много тихо
p (пиано) – тихо
mp (медзо пиано) – полутихо
mf (медзо форте) – полусилно
f (форте) – силно
ff (фортисимо) – много силно
fff (форте фортисимо) – най-силно
ffff con tutta forza(кон тута форца) – с всичка сила
fp (форте пиано) – силно и веднага тихо
sotto voce (s. v.) (сото воче) – полугласно
mezza voce (m. v.) (медза воче) – полугласно


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net