хроматична гама

Ред от 12 полутона в една чиста октава се нарича хроматична гама. При тоналната музика хроматична гама се получава от разделяне на целите тонове на лада на по два полутона. Основните степени на лада запазват своето значение, а новите тонове стават техни алтерации (производни).
Правопис на хроматична гама:
Мажор – възходяща
мажорна хроматична гама възходяща

Мажор – низходяща
мажорна хроматична гама низходяща
Във възходяща посока при хроматична мажорна гама, хроматичните полутонове се получават чрез повишение, а в низходяща посока чрез понижение. Изключение при възходящата хроматична мажорна гама е понижаването на VII-ма степен, вместо повишаване на VI-та. При низходяща хроматична мажорна гама се пише повишена IV-та степен, вместо понижена V-та.
Минор – възходяща
минорна хроматична гама възходяща
Минор – низходяща
минорна хроматична гама низходяща
Във възходяща посока хроматична минорна гама се изписва, както нейната паралелна възходяща хроматична мажорна гама, а в низходяща посока, хроматична минорна гама се изписва, както едноименна й низходяща хроматична мажорна гама. Изключение при възходяща минорна хроматична гама е понижение на II-ра вместо повишение на I-ва степен, а в низходяща посока вместо понижена V-та степен се пише повишена IV-та.
В атоналната музика, поредицата от 12 полутона е основа на додекафонията (дванадесеттонова музика). При нея 12-те полутона са напълно равноправни. За записване на дванадесеттоновата редица се използват същите знаци, както при тоналната музика, но тук няма строги правила на правопис – белите клавиши на пианото се записват като основни степени, а черните клавиши се означават с диез или бемол.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net