цял тон и полутон

Най-малкото разстояние между два тона се нарича полутон. Музикална система, която се разделя на 12 еднакви полутона се нарича темпериран строй.
Цял тон е разстояние равно на два полутона. На клавиатурата на пианото полутоновете се намират между тоновете „ми” и „фа” и между „си” и „до”, както и между всеки бял и съседния му черен клавиш.

полутонове между ми и фа и между си и до

Наименованията на тоновете на черните клавиши се получават с изменение (алтерация) на основните степени (до, ре, ми и т.н.). За означаване на повишение на основна степен се използва знакът диез. Той се изписва преди съответната нота и означава, че нотата трябва да бъде изпълнена с половин тон по – високо. Например „до диез” се изпълнява на пианото както е изобразено на картинката.
За понижаване на основната степен се използва знакът бемол. Той показва, че нотата трябва да бъде изпълнена с половин тон по – ниско от основната степен. Например „ми бемол” се изпълнява на пианото както е показано на картинката долу.

до диез и ми бемол

За повишаване на основна степен с два полутона (цял тон) се използва знака двоен диез, а за понижаване на основна степен с два полутона се използва знака двоен бемол. За отмяна на значението на диезите и бемолите се използва знакът бекар.

диез, бемол, бекар, двоен диез, двоен бемол


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net