кавал

Кавалът спада към групата на дървените духови музикални инструменти. Изработва се най-често от дрян и чемшир.

Устройството на кавала е много просто – цилиндрична, дървена тръба. Има три части (еклемета), които се наставят една в друга. Най-горната (тази която се поставя на устата) част няма отвори, краят и е леко заоблен и служи за наустник от където всъщност се вкарва струята въздух, която произвежда звука на кавала. Средната част има осем дупки – седем на лицевата и една на задната страна. Чрез запушването и отпушването на тези дупки се възпроизвеждат различните тонове. Третата част има четири различно разположени дупки, които при свирене не се запушват. Те служат за подобряване на звука на инструмента. Наричат се душици или дяволски дупки.

Има няколко вида кавал в зависимост от основния тон. Най-разпространен е ре кавала. Също често срещани са до и си бемол кавалите. Кавалът може да се използва както за солов инструмент, така и като част от народен оркестър или друг вид съвременни групи.

кавал


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net