гайда

Гайдата е дървен духов музикален инструмент. Гайдата има гайдуница, мях, главини, духало, ручило и пискуни.

Мехът най-често се прави от ярешка или козя кожа и служи за резервоар за въздух. На меха има оставени три отвора, където се закрепват главините. В главините се вмъкват шийките на духалото, гайдуницата и ручилото. Главините се правят най-често от рог на коза.

Духалото представлява, малка конусовидна тръба с шийка, която се вмъква в главината. На края на шийката има малка кожена или гумена клапа, която запушва отвора на духалото докато изпълнителя си поема дъх.

Гайдуницата е конусовидна, продълговата тръба, направена най-често от дряново дърво. На горния край на гайдуницата се поставя пискуна. На предната си част гайдуницата има седем отвора, а на задната един – за палеца на изпълнителя. Най-горната от седемте дупки е най-малка – гайдарите я наричат „мърморка“, „мърморец“. Чрез различни комбинации на запушване на дупките се получават различните тонови височини.

Пискунът е малка тръбичка, направена от дърво от бъз или тръстика. Единия край на пискуна е запушен с восък, а другия е отворен за преминаване на трептящия въздух. Пискуна е прорязан за да се получи така нареченото „езиче“, което трепти, когато през него преминава въздуха – това трептене образува звука. На долния край, върху езичето и тялото са намотани конци за да държат пискуна прилепнал до стените в шийката на гайдуницата. Чрез конците може да се настройва височината на пискуна. Когато се намотаят повече по езичето и тялото, пискунът свири високо, а когато се намотаят по-малко – свири по-ниско.

Ручилото e цилиндрична, дървена, триставна тръба, също направена от дряново дърво. По него няма дупки. Има три различни по дължина и форма части – „еклемета“. Първата част има две съединителни шийки – тази в която е поставен пискунът се вмъква в главината на меха, а другата се вмъква във втората част на ручилото. Втората част има една съединителна шийка, която служи за връзка между втората и третата сглобка. Последната част е без шийка. На десетина сантиметра от долния край тя се разширява, за усилване на тона. По всяка съединителна шийка са намотани конци за да се задържат частите стегнати една в друга и при настройване лесно да се променя дължината на ручилото. Ручилото служи за възпроизвеждане на исовия (бордонния) тон, който придружава мелодията от гайдуницата.

гайда


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net