акордеон

Акордеона е клавишен мехов музикален инструмент. Устройството на акордеона е много сложно. Най-грубо можем да разделим инструмента на три части.

Акордеонът има клавиши като на пианото (най-разпространения вариант на акордеона) за дясната ръка. Броя на клавишите е различен в зависимост от големината на акордеона – до 41.

Тъй като акордеона работи на принципа на устната хармоника за да произвежда звук му е нужна струя въздух. Тази струя при акордеона се получава с помощта на меха. Когато разпъваме или свиваме меха ние създаваме налягане вътре в него.

Копчетата за лявата ръка са отделни тонове (басови) и акорди (тризвучия). Тоновете на лявата ръка (копчетата) са подредени на чисти квинти. Броят им е различен в зависимост от големината на акордеона – 40, 60, 80 до 120.

Звука на акордеона се получава от трептенето на метална пластина (платък). Пластината е закрепена за дървена плочка. Всички дървени плочки са поставени в редици, под формата на шини. В зависимост от модела, броят на шините във вътрешноста е различен. Клавишите и басите са свързани с клапи, монтирани във вътрешността на акордеона. При натискане на клавиш или бас, клапата се отваря и позволява на въздухът да мине през всички отворени шини, за да се възпроизведе звук. При акордеона за възпроизвеждане на всеки тон се използват две отделни пластини (платъка). Едната пластина трепти при разгъване на меха, а другата при събирането му.

Звученето на акордеона може да бъде променяно посредством превключващи копчета (регистри) разположени до клавишите и до басите. Копчетата (регистрите) променящи звука на инструмента променят броя на шините, през които минава въздушната струя и така се получава различно окрасен звук.

От лявата страна акордеона има каишка, под която се пъха лявата ръка на изпълнителя за да може да згъва и разпъва меха на инструмента.

Акордеона има бутон (клапа) за изпускане въздуха от меха, когато искаме да згънем или разгънем меха без да произведем звук. Този бутон всъщност отворя клапа без пластина.

Звукът на акордеона се използва в класически, поп, джаз, фолклорни произведения.
Известни производители са: Hohner, Weltmeister и др.

акордеон


Google реклама


акордеон - схема на басите

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net