украшения

Един тон или група тонове, които подчертават (украсяват) друг тон се наричат украшения или мелизми.
Украшенията са три вида: предударни, трилери и следударни.

Предударни украшения – както говори името, встъпват преди украсявания тон. Наричат се още форшлази (форшлаг).

– Къс (пресечен) форшлаг – това е кратък тон, който прозвучава преди украсявания (главния) тон.
къс, пресечен форшлаг
– Дълък (непресечен) форшлаг – това е продължителен тон, отстоящ на секунда от украсявания. Написан пред двуделна нотна стойност, отнема половината стойност.
дълъг, непресечен форшлаг пред двуделна нотна стойност
Написан пред триделна нотна стойност, отнема две трети от тази стойност.
дълъг, непресечен форшлаг пред триделна нотна стойност
– Двоен форшлаг ; шлайфер – при тези украшения, ускрасявания тон е предшестван от няколко кратки тона.

двоен форшлаг
пише се:
двоен форшлаг, пише се

изпълнява се:
двоен форшлаг, изпълнява се

шлайфер
пише се:
шлайфер, пише се
изпълнява се:
шлайфер, изпълнява се

Трилери

– Обикновен трилер – изпълнява се с многократна смяна на окрасявания и горния му съседен тон.
пише се:
обикновен трилер, пише се
изпълнява се:
обикновен трилер, изпълнява се
– Непресечен мордент (пралтрилер) – изпълнява се с еднокрана смяна на украсявания с горния му съседен тон.
пише се:
непресечен мордент, пише се
изпълнява се:
непресечен мордент, изпълнява се
– Пресечен мордент (мордент) – изпълнява се с еднократна смяна на украсявания с долния му съседен тон.
пише се:
пресечен мордент, пише се
изпълнява се:
пресечен мордент, изпълнява се
– Групето – това е група от няколко кратки тона, обграждащи украсявания тон с неговите съседни горен и долен тон.
пише се:
групето, пише се
изпълнява се:
групето, изпълнява се

Следударни украшения – един или няколко кратки тона, които встъпват след украсявания и звучат за част от стойността му.
Наричат се още нахшалази (нахшлаг).
пише се:
нахшлаг, пише се
изпълнява се:
нахшлаг, изпълнява се

За да не се получават различни интерпретации при изпълнение на украшенията, някои автори ги заменят, като изписват фиксирани нотни стойности.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net