тоналност – квинтов и квартов кръг

Мажорния лад с неговите разновидности и абсолютно същите съотношения между устойчиви и неустойчиви степени, може да се построи от всяка степен взета за основен тон (тоника), т.е. лада може да има различна височина. Положението на лада по височина се нарича тоналност. До мажор се нарича основна мажорна тоналност.

За да се запазят същите интервалови съотношения (съответстващи на до мажор) при построяването на другите мажорни тоналности се налага повишение или понижение на някои степени. Диезите и бемолите означаващи тези повишения и понижения се пишат на петолинието, точно след ключа и се наричат арматурни знаци. Мажорните тоналности се подреждат по два начина:

1. Квинтов кръг

– редът на диезните тоналности, при който всяка следваща тоналност има един диез повече и отстои на чиста квинта от предишната. Нарича се кръг, защото последната тоналност (тази с 12 диез – си диез мажор) е енхармоническо повторение (т.е. звучи еднакво) на първата – до мажор.

квинтов кръг на мажорните тоналности

2. Квартов кръг

– редът на бемолните тоналности, при който всяка следваща тоналност има един бемол повече и отстои на чиста кварта от предишната. (Тоналности с повече от 12 диеза или бемола не съществуват).

квартов кръг на мажорните тоналности

Както мажорния, така и минорния лад може да се построи в различна височина – тоналност. Основен минорен лад е ла минор. Минорните тоналности също се подреждат по два начина:

1. Квинтов кръг:

квинтов кръг на минорните тоналности

2. Квартов кръг

квартов кръг на минорните тоналности


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net