ритъм, метрум

Ритъм е организирано и логично редуване на тонови трайности. Едновременното протичане на няколко различни ритъма се нарича полиритмика.

Метрумът е пулсацията в музиката, която възниква от периодичното редуване на групи, наречени метрични групи, съставени от равнотрайни силни и слаби метрични моменти – метрични времена. В зависимост от броя на метричните времена метрумът може да е двувременен, тривременен и т.н. Дву и тривременните метруми се наричат прости. Простите метруми имат по едно силно време – първото и по едно или две слаби времена.

Като казвам силни и слаби времена (моменти), трябва да поясня, че тези моменти не са задължително физически силни или слаби. Те се наричат така заради значението си в метричната група. Акцентът върху първото (силното) време е по-скоро мислен, отколкото действителен. Метруми получени от логичното сливане на на два или повече прости метрума в едно ново цяло се наричат сложни метруми.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net