размер, такт

Метрум чийто времена са означени с конкретна стойност се нарича размер. Например, ако на двувременен метрум дадем стойност четвъртина ще се получи размер две четвърти.

Размерите са прости и сложни.

Простите размери са съставени от едно силно и едно или две слаби времена означени със съответни стойности. Например – в размер две четвърти имаме едно силно (първото) време и едно слабо (второто) време. В размер три четвърти имаме едно силно (първото) време и две слаби времена – второ и трето. Размер две четвърти (осми, втори и т.н.) и размер три четвърти (осми, втори и т.н.) са прости размери.

Сложните размери са съставени от прости размери. Сложни размери съставени от еднакви прости (напр. две четвърти + две четвърти) размери се наричат равноделни. Сложни размери съставени от различни прости (напр. две четвърти + три четвърти) размери се наричат неравноделни.

Прости размери са две четвърти ; три четвърти.

Сложни размери

1.Равноделен – четири четвърти – съставен от два прости – две четвърти + две четвърти

2.Неравноделен – пет четвърти – съставен от два прости – две четвърти + три четвърти

Размер четири четвърти може да се срещне или да се отбележи с латинската буква „C“.

Такт е част от музикално произведение започваща със силно време и завършваща непосредствено преди следващото силно време. При изписването на нотният текст тактовете се разделят с тактови черти. Тактовата черта показва силното метрично време или всъщност метричното време, което се явява непосредствено след тактовата черта.

За българската народна музика и танц са много характерни неравноделните размери. Тъй като при бързо темпо е много неудобно (дори понякога невъзможно, ако темпото е по-бързо) да се отброява всяко метрично време се е наложило тактуването (или отброяването) не на отделните времена на размера, а се отброяват целите прости размери в състава на сложния размер.

Пример: размер пет осми, който е образуван от две осми плюс три осми, няма да се брои (тактува) на пет, а ще се брои на две, като в първия мах ще се включат двете времена на размер две осми, а във втория мах трите времена на размер три осми (простите размери се наричат още дялове в състава на сложните). Същото се отнася и за размер седем осми. Той е съставен от две осми, плюс две осми, клюс три осми, но вместо да тактуваме на седем, тактуваме на три, като в първия и втория мах (дял) включваме двата прости размера две осми, а в третия мах – размер три осми.

В зависимост от това къде се намира тривременния дял в състава на сложния, неравноделен размер се срещат различни варианти. Размер пет осми може да е съставен от две осми плюс три осми или от три осми плюс две исми. Същото важи и за седем осми където тривременния група може да бъде на първи, втори или трети дял.

Размерът на едно музикално произведение може да бъде променян. Ако се променя произволно се нарича променлив размер. Когато се променя периодически се нарича сменящ се размер.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net