пентатоника

Диатонична система от пет тона отстоящи на чисти квинти един от друг се нарича пентатоника.

пентатоника

От петте тона в горния пример, подредени по височина в рамките на чиста октава, могат да се получат пет пентатонични лада:

pentatonika-1
pentatonika-2
pentatonika-3
pentatonika-4
pentatonika-5

Първият и последният пример от пентатоничните ладове са ладово най-ясни. Първият е с мажорен, а последният с минорен характер.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net