паузи

Пауза се нарича прекъсване на звученето в музиката, а знаците с които се отбелязва това прекъсване са паузи. Всяка нотна стойност има и съответната пауза.

паузи

Цяла пауза се използва и за изписване на пауза за целия такт независимо от размера. Трайността на паузата може да се увеличава (както и при нотните стойности) с точка написана вдясно от паузата. Броят на тактовете запълнени с паузи може да се изпише и по следния начин:

паузи

В големи оркестрови партитури се използва знакът „GP“ (генерална пауза), когато паузата се отнася за всички инструменти и гласове.

Знакът коронакорона (фермата или корона) върху пауза увеличава трайността на паузата неопределено време (както е и при нотните трайности).


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net