октавови групи

Най-ниската октавова група употребявана в музиката се нарича субконтра октава. Най-ниският тон на тази октава е тонът „до”, който е с честота на трептене 16 Hz. На клавиатурата на пианото тази октавова група е непълна. Обикновено най-ниският тон на клавиатурата на пианото е тонът „ла” от субконтра октава.

Ето имената на всички октавови групи подредени последователно по височина: субконтра октава, контра октава, голяма октава, малка октава, първа октава, втора октава, трета октава, четвърта октава и пета октава. Пета октава (както и субконтра октава) е непълна, тъй като (ако погледнем отново пианото) тонът „до” от пета октава е единственият от тази октавова група. „До” от пета октава е с честота на трептене 4096 Hz.

oktavovi,octavovi grupi, oktavi,klaviatura na piano s oktavi


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net