музикална система, звукоред, основни степени

Музикална система се нарича група от установени тонове които се намират в определени съотношения по височина. Всички тонове на музикалната система подредени по височина образуват звукоред (представете си клавиатурата на пианото).

Ако просвирим последователно нагоре или надолу белите клавиши на пианото ще чуем, че всеки осми тон прилича на този, който е взет за първи. Така звукоредът се разделя на няколко групи, съдържащи сходни тонове, които се явяват периодично с различна височина. Тези няколко групи се наричат октавови групи, а седемте тона от всяка октавова група се наричат основни степени.

Имената на основните степени са: до, ре, ми, фа, сол, ла, си. Прието е основните степени да се означават и с латински букви. c – до ; d – ре ; e – ми ; f – фа ; g – сол ; a – ла ; h – си. На клавиатурата на пианото, тонът „до” се намира непосредствено в ляво до първия от двата черни клавиша.

пиано октава,до,ре,ми,фа,сол,ла,си


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net