целотонна гама

Целотонната гама се състои от 6 тона отстоящи на цели тонове един от друг – нарича се още увеличена гама. Степента след VI-та не е октавово повторение на I-ва степен, а нейно енхармонично (октавово) повторение. Възможни са само две целотонни гами по тонов състав, останалите са техни енхармонични повторения.

целотонна гама
I-ва, III-та и V-та степен на целотонната гама не образуват нито мажорно, нито минорно тризвучие – всички тонове имат еднаква функция. Целотонната гама е ладово неопределена.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net