компютърен нотопис

Музикалните нотописни програми ни дават възможност да въвеждаме нотен материал (както и текст – ако нотираме песен или трябва да сложим някаква бележка за нотния текст) в компютърна партитура използвайки различни методи. Можем да прослушаме композицията си – отделните инструменти или цялата партитура като използваме MIDI или виртуален инструмент, да променяме темпото да изпробваме различни инструменти за отделните партии (например за да чуем как би звучала партията на флейтата изсвирена от цигулка) след което да принтираме нотния текст.

Нотиращите програми дават възможност на композиторите да нотират идеите си директно свирейки като използват MIDI контролер. Нотописните програми ни позволяват да сканираме партитура след което да обработваме нотния текст. Можем лесно да транспонираме фраза или цялото произведение само с няколко клика. Програми като Sibelius и Finale предлагат всички необходими възможности за музиканти и композитори. Разполагате с пълен набор символи познати в музиката за да изразите идеите си.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net