MIDI

MIDI – Musical Instrument Digital Interface – дигитален интерфейс за музикални инструменти. Създаден е през 1983г. с цел свързване между електронни музикални инструменти на различни производители. MIDI представлява компютърен език (протокол) за предаване на съобщения (команди) от едно устройство към друго.

Образно казано MIDI съобщенията са като нотния текст за музиканта. MIDI файла съдържа в себе си информация как устройството, което я приема (синтезатор, компютър, аудио модул) да изпълни даден нотен текст. Файлът носи информация за силата на изпълнение, тоналността, темпото, размера, нотните трайности, тембъра и т.н.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net