виола

Устройството на виолата е идентично с това на цигулката. Разликите са: в размера на корпуса – виолата е с по-голям корпус ; струните на виолата са по-дебели от тези на цигулката ; лъкът на цигулката е по-къс от цигулковия.

Струните на виолата се настройват по следния начин – първа струна – ла от първа октава, втора струна – ре от първа октава, трета струна – сол от малка октава, четвърта струна – до от малк октава.виола


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net