контрабас

Контрабасът е от групата на струнно лъковите музикални инструменти. Устройството му е като на цигулката, виолата и виолончелото. Контрабасът е най-голям и нискозвучащ.

Струните му се настройват по следния начин – първа струна – сол от голяма октава, втора струна – ре от голяма октава, трета струна – ла от контра октава, четвърта струна – ми от контра октава.

контрабас, бас


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net